การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 325 (6/2567) วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 325 (6/2567) วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567

Loading

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 324 (5/2567) วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 324 (5/2567) วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567      

Loading

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 323 (4/2567) วันเสารที่ 11 พฤษภาคม 2567

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 323 (4/2567) วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567      

Loading

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 322 (3/2567) วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 322 (3/2567) วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567      

Loading

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 321 (2/2567) วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 321 (2/2567) วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2567      

Loading

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 320 (1/2567) วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 320 (1/2567) วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567    

Loading

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 319 (14/2566) วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 319 (14/2566) วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566    

Loading

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 318 (13/2566) วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 318 (13/2566) วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566    

Loading