การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 320 (1/2567) วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 320 (1/2567) วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567    

Loading

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 319 (14/2566) วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 319 (14/2566) วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566    

Loading

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 318 (13/2566) วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 318 (13/2566) วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566    

Loading

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 315 (10/2566) วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 315 (10/2566) วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566  

Loading

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 314 (9/2566) วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 314 (9/2566) วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566  

Loading

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 312 (7/2566) วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 312 (7/2566) วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566  

Loading

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 311 (6/2566) วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 311 (6/2566) วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566  

Loading