การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 324 (5/2567) วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 324 (5/2567)

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567

 

 

 

Loading