ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันคล้ายวันที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปีที่ 33 ปี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมคณะ เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปีที่ 33

#มหาวิทยาลัยนเรศวร
#ครอบรอบ33ปีมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading