การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2567

ภาพการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมนเรศวร 102
อาคารสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

Loading