ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (section 2)

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ >> click

Join Zoom Meeting >> click
Meeting ID : 923 9205 1190
Passcode : 065490

CCF_000134

download

Loading