บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

 

บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดยางเอน

 

 

Loading