สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 06.30 น. ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

« of 3 »

Loading