การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 วัน อังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเสลา1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

20 total views, 3 views today